วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายประชุม พวงพยอม
เกิด 5 ธันวาคม 2500
ที่อยู่ปัจจุบัน 167 หมู่ 2ต.ปากท่ออ.ปากท่อจ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ติดต่อ•081-3784068167หมู่
ตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพุเกตุต.ห้วยยางโทนอ.ปากท่อจ.ราชบุรี